Hem


Verksamheten i Rekarne Folkdansgille kommer att starta upp vecka 36 med nya kurser och fortsättningskurser.
Anmälan till nybörjarkursen kan göras via mail eller telefon:
Ingela Vestling Lindell
073-983 76 88
ordforande@rekarnegillet.se


Rekarne Folkdansgille har kurser i gammeldans för nybörjare och fortsättningskurser för de som kan grunderna.

Har du sett våra uppvisningar i Sundbyholms slottspark?
Lyssnat till den härliga musiken?
Du har kanske önskat att du varit med?
Kom till Rekarne Folkdansgille och dansa med oss!
Ett utmärkt och framförallt roligt sätt att motionera.

Vi har även föreningsutbyte med andra föreningar, både inom och utomlands, vilket betyder att vi ibland reser och ibland tar emot gäster.

RFG och ESG hjälper även till med dans/danslekar vid midsommar- och julfester samt t ex julgransplundring.

Smekickers är också med i Rekarne Folkdansgilles styrelse. Dem kan man nå genom att klicka på länken nedan:

https://dansskolor.popularaplatser.se/04793139/Sme_Kickers_Eskilstuna


Vill du bli medlem?
Sätt på Rekarne Folkdansgilles bankgiro 307-9878.

Swish 123-241-12-70
Glöm inte att ange namn och adress!

Medlemsavgift: 500:-
”Vi kan”, för funktionsvariationer 400 kr
Barn/ungdom: 250 kr
Stödmedlem/passiv medlem 150 kr