Folkdansgillet

Rekarne Folkdansgille har kurser i gammeldans för nybörjare och fortsättningskurser för de som kan grunderna. Vi har även föreningsutbyte med andra föreningar, både inom och utomlands, vilket betyder att vi ibland reser och ibland tar emot gäster. RFG hjälper även till med dans/danslekar vid midsommar- och julfester samt t ex julgransplundring. Eskilstuna Spelmansgille är i dag en sektion av Rekarne Folkdansgille som vill sprida Sörmländska folkliga spel- och danstraditioner.